Všeobecné podmínky

1. Klient je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno (vodní turistika), a to obvyklým způsobem, aby na vybavení nedošlo ke škodě.

2. Klient je povinen vrátit ve sjednané lhůtě zapůjčené vybavení ve stejném stavu v jakém mu byli zapůjčeny.

3. Vybavení může užívat pouze klient. Klient nese za poškození či ztrátu zapůjčených věcí plnou odpovědnost. Klient se zavazuje uhradit náklady na opravu vybavení či případnou ztrátu v plné výši opravy či ceny materiálu.

4. Klient se zavazuje vrátit poskytnuté vybavení včas a na místě, které bylo sjednáno jako konec výletu.

5. Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku jednodenního výletu za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.

6. Firma je povinna čekat na místě začátku nebo konce výletu maximálně 30 minut od sjednané doby. V případě nedodržení sjednané doby nebo místa zahájení či konce výletu je klient povinen uhradit firmě náklady spojené s novou dopravou dle ceníku.

7. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku zákazníka.

Zákazníci provozují vodní turistiku na vlastní nebezpečí.

STORNO podmínky pro potvrzené objednávky.

Objednávka, potvrzená klientovi, je považována za závaznou. Její zrušení nebo změny podléhají těmto storno podmínkám:

  • 3 - 1 den před startem je 50% z objednaných služeb
  • v den startu je 100%
  • Špatné počasí není důvod ke zrušení objednávky (platí hlavně pro vícedenní rezervace)
  • Po vzájemné dohodě lze objednávku bezplatně přesunout na jiný termín

Výjimkou jsou přírodní katastrofy ohrožující život klienta, závažný úraz, závažné onemocnění. V těchto případech se půjčovna zavazuje vrátit uhrazené částky za nevyužité dny.

Kontakt:

Martin Melzer
Zářečská 1055
341 01 Horažďovice

+420 777 558 044
+420 733 373 744

Zajímavý odkazy:

www.cenkovapila.cz

www.susice.cz

Informace o stránkách:

Miloslav Svatoš - Všechna práva vyrazena

Tvorba stránek, webdesign: Petr Tichý